Hur behandlar man diskbråck i ryggen?

Om man har drabbats av ett diskbråck är det lätt att hålla sig för skratt. Ett diskbråck innebär att disken i en ryggkota blivit klämd och där kan nerver ligga som på det sättet också blir klämda och kan på så vis skapa oreda på olika ställen i kroppen beroende på vilken kota som är påverkad. Man behöver kontakta någon som kan hjälpa att utreda var det sitter för att kunna hantera det på bästa sätt. Via LKR kan du hitta en kiropraktor som kan hjälpa dig med det.

Orsaken kan variera och aldrig bestämmas

Man kan aldrig säga säkert vad det beror på men det finns många tänkbara orsaker till varför man får diskbråck. Der kan vara långvarig snedbelastning som gör det eller ett trauma mot nån av ryggens diskar. Felaktig hållning kan skapa mycket besvär eftersom man då hela tiden håller ryggen i ett felläge och skapar en ständig felbelastning. Givetvis spelar genetik in i det hela också så har du många diskbråck i släkten kan det vara bra att vara extra försiktig och noga med träning.

Symptomen och åtgärder

Beroende på vilken nerv som är påverkad kan symptomen vara väldigt olika. Känselnedsättning och minskad muskelkraft är de vanligaste. Strålande smärta är också väldigt vanligt. Rörlighetsträning är det första du får testa för att lindra smärtan och försöka lätta på trycket på disken. Styrketräning är också en viktig del i rehabiliteringen men vid sån träning är det oerhört viktigt att man fått hjälp av någon kunnig för att inte förstöra mer än man gör nytta.

Viktigt att göra rätt åtgärder

Ett diskbråck kräver mycket jobb för att hålla i schack så det är bra att få hjälp av en kunnig sjukgymnast för att lära sig olika övningar att göra kontinuerligt hemma. Töjning av mag och sätesmusklerna och höftböjarna är viktigt. McKenzie övningar är ett populärt och mycket bra program att följa vid diskbråck som lärs ut vid bl.a Rygginstitut i landet. Allra viktigast är vid alla övningar och träning att man gör rätt för att inte förstöra mer.