Tänkbara orsaker vid besvär med hälsenan

Alla kan någon gång i livet drabbas av smärtor i underben och fötter. Många gånger beror smärtan på att man överbelastat kroppsdelen på något sätt i samband med till exempel träning eller motion. Ont i hälsenan kan vara hälseneinflammation men det kan även bero på andra saker. Det finns till exempel slemsäckar på flera ställen i våra kroppar, bland annat i knä och höfter men även i andra leder. När dessa blir inflammerade så orsakar de stora smärtor och besvär.

Egenvård och förebyggande behandling

Alla senor och leder i kroppen mår bra av att belastas och användas. Det är också väldigt nyttigt att ibland under kontrollerade former överbelasta en kort stund för att öka styrkan och tåligheten i kroppsdelen. Det kan liknas vid när löpare går upp i maxpuls under korta stunder vid exempelvis intervallträning. Att själv stretcha ut hälsenan genom att stå med tårna på kanten av ett trappsteg och sänka ner hälen så att vadmuskel och senorna bak på underbenet sträcks ut är ett sätt att förebygga framtida besvär.

Måttligt med vila och återhämtning

Senor som inte används drar ihop sig och stelnar med tiden så att det blir svårare att töja ut dem. Om man har en skada eller inflammation i sin hälsena så kan man i första hand söka vård på till exempel en vårdcentral eller hos en fysioterapeut. I skadans akutskede så kan det behövas behandling och även vila för att kroppen ska få tid att läka. Men senskador är lite annorlunda mot andra typer av skador då senor oftast måste aktiveras för att kunna läka.

Symptom på en senskada

En senskada kan ge liknande symptom som en fraktur eller skada i en muskel. I den akuta fasen då skadan just hänt så uppstår i regel smärta, svullnad och ömhet. Området som är skadat kan bli varmt och man kan få svårt att belasta kroppsdelen. För att få ner svullnaden så kan man ha benet i högläge och kyla med exempelvis kylpåse. Oftast så går besvären över efter behandling och avlastning men man ska ändå uppsöka sjukvård om besvären kvarstår.