Vad är ”frozen shoulder”?

Frusen skuldra eller frusen axel är ett tillstånd som uppstår utan känd orsak. Det som händer är att man upplever smärta i axeln, och att lederna efter en tid stelnar och blir mer orörliga. Allt detta sker som följd av att kapseln där leden sitter drar ihop sig. Inuti axeln finns en kulled, som är en av de mest rörliga på kroppen. Det är den ledkapseln som krymper och därför blir besvären också påtagliga. Vanligtvis är det personer mellan 40 och 60 år drabbas.

Vilka symtom ger ”frozen shoulder”?

Har man drabbats av ”frozen shoulder” kan man känna en smärta som strålar ner i armen. Det är också vanligt att känna lokal smärta i axeln. Det blir svårare och svårare att röra axeln som normalt. Försämringen pågår i flera månader. Man brukar känna av hur axeln har stelnat till, och det är ett tydligt tecken på att man drabbats. De första varningstecknen kommer smygande som en smärta i axeln vid rörelse.

Hur behandlar man ”frozen shoulder”?

För att bli kvitt det här syndromet bör man sätta axeln i rörelse, både tyngre och lättare ansträngning. Det är viktigt att inte överanstränga muskeln, och därför bör man uppsöka en specialist för att få ett anpassat rehabiliteringsprogram. En fysioterapeut kan hjälpa med övningar. I riktigt allvarliga fall kan axeln behöva opereras, men det är väldigt ovanligt. Eftersom detta är en inflammatorisk sjukdom kan man också ha nytta av värkmedicin som jobbar antiinflammatoriskt. När man besöker sin läkare rekommenderar de vanligtvis vilken medicin som är lämpligast.

”Frozen shoulder” har tre faser

Det här tillståndet utvecklas i tre olika faser. Under den första ökar stelheten och smärtan i axeln. Den varar allt från några månader upp till ett halvår. Under den kommande fasen är axeln väldigt stel och svår att röra. Därför kallas perioden också den stela fasen. Den tredje fasen innebär att man får tillbaka rörlighet i axeln, dock kan det ta flera år innan man är återställd. Många som drabbats kan ha lindrigare problem även efter att läkningsperioden är över.